Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door JT&B. JT&B aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten. Noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de internetsite. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en u kunt er geen rechten aan ontlenen.

De op deze website afgebeelde teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van of in licentie bij JT&B. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor priv-gebruik.